"A TEN ZWYCIEZCA, KTO DRUGIEMU DA
NAJWIECEJ ŚWIATŁA OD SIEBIE"

A.ASNYK

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, dzieci Przedszkola Nr 4 w Augustowie wyrażają swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę okazaną naszej placówce.
Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe wspomaga przedszkole, wzbogaca naszą ofertę edukacyjną, umożliwia stosowanie atrakcyjniejszych form pracy z dziećmi. Umożliwia zakup środków dydaktycznych do indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem, rozwija ich zainteresowania i aktywność twórczą.
Dzięki Państwa pomocy współfinansujemy wycieczki, okolicznościowe imprezy przedszkolne oraz inne atrakcje, które przynoszą wiele radości i spełniają marzenia dzieci.
Wszystkim chętnym zainteresowanym, którzy chcą wspomóc Przedszkole Nr 4 podajemy numer konta Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 4 w Augustowie:

91 9351 0000 0016 6490 2000 0020

 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl