Załącznik nr 1

do Uchwały nr 4/2016

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4

w Augustowie z dnia 31.08.2016r.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 4 w grupie I, II

Harmonogram godzinowy

Formy realizacji

600-800

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy integrujące grupę. Zajęcia opiekuńcze.

800-1300

Realizacja podstawy programowej wych. przedszkolnego

800-815

Zabawy swobodne inspirowane pomysłami dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

815-

Poranne zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

830-

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

Sprawdzenie obecności, przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych.

910-930

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

930-1010

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela- aktywność dziecka wg wyboru i zainteresowań: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne..

 

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka w ramach organizowanej w przedszkolu pomocy psychologiczno pedagogicznej.

1010- 1120

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

 

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

 

1120- 1130

Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu

1130 -  1200

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

1200 -1300

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku– nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem garderoby.

 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela.

1300 - 1400

Poobiedni relaks.

1400

Ubieranie się, porządkowanie sali, zabawa ruchowa

1410

Podwieczorek

1430- 1700

 

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka m.in.

-gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające wszechstronny  rozwój, emocjonalny  i społeczny dziecka,

- zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka,

- zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

- Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

- zajęcia związane z adaptacją dziecka  w środowisku  przedszkolnym


Załącznik nr 2

do Uchwały nr 4/2016

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4

w Augustowie z dnia 31.08.2016r.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 4 w grupie III, IV,V

Harmonogram godzinowy

Formy realizacji

600-800

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy integrujące grupę. Zajęcia opiekuńcze.

800-1300

Realizacja podstawy programowej wych. przedszkolnego

800-815

Zabawy swobodne inspirowane pomysłami dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

815-

Poranne zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

830-

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Mycie zębów. Zaangażowanie dyżurnych.

Sprawdzenie obecności, przygotowywanie się do zajęć dyd.

900-930

I Zajęcie dydaktyczne z całą grupą

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

930-1000

II Zajęcie dydaktyczne z całą grupą.

Realizacja zajęć edukacyjno-wych. z grupą w oparciu o podstawę programową.

1000- 1030

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela- aktywność dziecka wg wyboru i zainteresowań: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne..

 

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.  Wspomaganie rozwoju dziecka w ramach organizowanej w przedszkolu pomocy psychologiczno pedagogicznej.

 

1030- 1115

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

 

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, sportowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

1115- 1130

Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

1130 -  1200

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

1200 - 1300

Słuchanie bajek, wierszy, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

 

Zabawy ruchowe, sportowe, z wykorzystaniem sprzętu terenowego na placu przedszkolnym.

 

Zabawy inspirowane pomysłami dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

1300-1400

Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające wszechstronny  rozwój, emocjonalny  i społeczny dziecka.

Utrwalenie wierszy i piosenek.

1400

Podwieczorek

1430- 1700

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka m.in.

- zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka,

- zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

- Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

- zajęcia związane z adaptacją dziecka  w środowisku  przedszkolnym

 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl